Grade 12 Past Exam Papers

isiZulu paper 1-2 Grade 12 2020 Memorandum & Questions Paper

I-Student Portal izama ukudiliza izithiyo zemfundo bese izama ukwenza ngcono amamaki ngokunikeza amamemorandamu kaGrade 12 izivivinyo zeNSC ezizayo. Ngezansi ungalanda isiZulu iBanga le-12 Phepha Lemibuzo namaMemorandamu pdf ephrintekayo, thumela nge-imeyili noma ufake i-USB. isiZulu Paper 1-2.

Getting ready to ace Grade 12 IsiZulu with flying colours this year? Study with previous exam papers and memo on hand. Above all other efforts, to pass Grade 12 Exams, you also need to download previous IsiZulu 2019-2020 June/November Past Exam Question Paper and Memorandum Grade 12 (Printable Pdf).

isiZulu FAL (First Additional Language)

isiZulu Paper 1 Grade 12 2020

isiZulu Paper 2 Grade 12 2020

isiZulu Paper 3 Grade 12 2020

isiZulu HL (Home Language)

isiZulu SAL (Second Additional Language)

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 3.1]

Related Articles

Back to top button